Patio One

banner_oneBij de PATiO ONE wordt het geleiderprofiel in een robuust draagprofiel geschoven waardoor het doek “zweeft” boven het terras.